Kwalifikacja E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.