Kwalifikacja E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.