Kwalifikacja E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.