Kwalifikacja E16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik teleinformatyk (351103)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016 wersja Y
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014