Kwalifikacja E17 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik awionik (315316)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016