Kwalifikacja E18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.