Kwalifikacja E18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.