Kwalifikacja E18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.