Kwalifikacja E18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.