Kwalifikacja E18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.