Kwalifikacja E18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.