Kwalifikacja E18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.