Kwalifikacja E18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.