Kwalifikacja E18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.