Kwalifikacja E18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.