Kwalifikacja E18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.