Kwalifikacja E18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.