Kwalifikacja E18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.