Kwalifikacja E19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.