Kwalifikacja E19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.