Kwalifikacja E19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.