Kwalifikacja E19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.