Kwalifikacja E19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.