Kwalifikacja E19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.