Kwalifikacja E2 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych (742202), Technik telekomunikacji (352203)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014