Kwalifikacja E20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.