Kwalifikacja E20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.