Kwalifikacja E20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.