Kwalifikacja E20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.