Kwalifikacja E20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.