Kwalifikacja E20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.