Kwalifikacja E20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.