Kwalifikacja E20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

styczeń 2017

Kwalifikacja E.20 – styczeń 2017