Kwalifikacja E20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

styczeń 2018

Kwalifikacja E.20 – styczeń 2018