Kwalifikacja E20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.