Kwalifikacja E20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.