Kwalifikacja E20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.