Kwalifikacja E21 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (311407)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2016