Kwalifikacja E22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.