Kwalifikacja E22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

październik 2016

Kwalifikacja E.22 – październik 2016