Kwalifikacja E22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.