Kwalifikacja E22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

styczeń 2017

Kwalifikacja E.22 – styczeń 2017