Kwalifikacja E22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.