Kwalifikacja E22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.