Kwalifikacja E23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

czerwiec 2017

Kwalifikacja E.23 – czerwiec 2017