Kwalifikacja E23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.