Kwalifikacja E23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

październik 2016

Kwalifikacja E.23 – październik 2016