Kwalifikacja E23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

styczeń 2017

Kwalifikacja E.23 – styczeń 2017