Kwalifikacja E23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.