Kwalifikacja E24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.